Invitasjon til å være med på å spleise.

Summary

Hjelp meg så jeg kan redigere Sov Godt Podcast™ -episodene bedre selv.

SPLEIS:  https://spleis.no/154185

Alle pengene som komme inn skal gå til å dekke utgiftene til opplæring i Hokusai II redigeringsprogram. Blir det penger til overs går de til Facebook-annonser for å spre Sov Godt Podcast™ til flere.

Video der jeg forklarer hva dette er: https://youtu.be/do_JKiIdeRY

Jeg ønsker å kunne lære meg å redigere bedre, slik at Sov Godt Podcast™-episodene kan bli enda bedre. Men dette er kostbart for meg da Sov Godt Podcast™ er et non-profit prosjekt. Derfor håper jeg at du vil være med å spleise sammen med meg. Spleisen vil gå til å dekke utgifter til opplæring i redigeringsprogrammet Hokusai II, som er programmet jeg bruker.

Mvh Ingrid-Merethe Berget

Spleisen ligger ute til 15. desember 2020.